Chuyện nhà thằng ngẩu Pín

Chuyện bắt giặc lái, bác em lão nông kể em xin kể các anh chị nghe:

Hồi đó máy bay khó nhìn lắm, Mic ta xuất kích đánh nhau bắn bùm chéo với bọn F gì gì đó hộ tống B52 lịt mẹ chúng nó, bác em trèo lên ngọn dừa xem, thì thấy 1 máy bay xịt khói, 1 dù bung ra, bác em hô :
” Chái máy bay mĩ rồi bà con ơi, lịt mẹ đi bắt giặc lái thôi chúng mài ơi “.

Thế là cả họ nhà em với mấy anh hàng xóm vác gậy gảy rơm, đòn gính, với gốc tre xông đi bắt, cứ nhìn hướng dù rơi mà xông tới, mắt hướng lên giời , phi cả xuống ao, xúi quẩy cho tên phi công rơi rất gần, ngay ruộng lúa, thế là bác em với mấy cậu vồ đc khi dù vừa tiếp đất lịt con mẹ thằng vận xúi!!!
Cái dù chụp lên tên phi công, hắn đang nhùng-nhằng giỡ thì bác em đập 1 cơ số đòn gánh vào thóp, hắn đang ú ớ thì bị đập cả cái gốc tre vào mồm, nhè tương ớt ra, rồi a lô xô các bác các cậu xông vào đấm đá đạp, tên phi công đại bợm vỡ mồm ko kêu đc, bị đánh ngất, bị trói gô khiêng đi như con chó, lúc bê nó lên huyện đội báo công thì nó tỉnh tý ty, nó chửi bằng tiếng Việt ” lịt mẹ bố làm gì mà đánh bố ” rồi ngất xỉu ….
Hóa ra phi công ta, MIC của ta bị hạ , họ nhà em trốn sạch, bác em bị gọi kiểm điểm bẩu là tôi biết đéo đâu đấy, nó rơi xuống ruộng lấm như con trâu đầm biết đéo ta hay địch?
Anh phi công nghe nói sau đó thành tật, khỏi bay luôn, mất nguyên hàm răng cửa !!!

Advertisements